Rata 4 Sarja 3 29.01.2023 13:24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(7) 2 X   9 -                              
9 28 37              
Timo Lindholm Tas 15 Sar 408 Yht 490
8 - X   X                                
8 28 38              
Lasse Pohjankoski Tas 14 Sar 361 Yht 441